VLISMAH


image

VLISMAH staat voor Vereniging van Leraren in Stenografie, Machineschrijven, Administratief en Handelsonderwijs

De VLISMAH is een vereniging die zich al ruim
90 jaar bezig houdt met het onderwijs in machineschrijven. Sinds de opkomst van de computer is dit vakgebied met name verschoven naar toetsenbordvaardigheid, tekstverwerken (Word) en overige computervakken.

De VLISMAH neemt landelijk examens af op scholen en instituten. Deze examens worden afgenomen door ervaren docenten en staan onder auspiciën van de Nederlandse Unie.

Examens basisschool

Speciaal voor kinderen van de basisschool heeft de VLISMAH examens toetsenbordvaardigheid ontwikkeld. Voor de onderdelen zie het kopje "Examens". Er is rekening gehouden met het taalgebruik van de kinderen. Voor kinderen met dyslexie kan het examen met het speciale lettertype Dyslexie worden afgedrukt.

Wanneer een kind het examen met goed gevolg heeft afgelegd, kan het er van verzekerd zijn dat het aan een aantal belangrijke eisen heeft voldaan.

De VLISMAH onderschrijft het belang dat kinderen leren typen volgens het
10-vingersysteem blind.Meer informatie?

Indien u meer informatie wenst over de VLISMAH of over de af te nemen examens, dan kunt contact opnemen met het secretariaat of met het examenbureau.

U kunt voor de gegevens kijken onder het kopje contact of hier klikken.Interinfo

Enkele leden van de VLISMAH zijn lid van Interinfo, de Nederlandse landgroep van de Internationale Federatie Intersteno. Interinfo houdt zich bezig met informatieverwerking en communicatie.

interinfo© vlismah 2015